info@tc-oase.be 03 / 480.93.27 Grote Puttingbaan 4, 2560 Kessel

Reserverings Reglement

1. Reserveringen

Er kan enkel gereserveerd worden via de computer (https://www.tennisvlaanderen.be/terreinreservatie-dagplanning of via link op onze website www.tc-oase.be), thuis of op de club. (niet telefonisch)

2. Steeds met vermelding Tennis Vlaanderen Lidnummer

Het reserveren gebeurt steeds met uw Tennis Vlaanderen lidnummer en wachtwoord.

3. Reservatie-periode

U kunt maximaal 6 dagen op voorhand reserveren.

4. Frequentie

Er kan maximaal 2x per week vanaf 19u gereserveerd worden per lid, in dit geval dient men ouder te zijn dan 14 jaar.
Indien men dubbel speelt is het verplicht 4 namen in te vullen op de reserveringslijst.
Wij hopen hier echt op de sportiviteit van onze leden!!!

5. Geen beperkingen indien reservatie voor 19u en tijdens weekend

Voor 19u en tijdens het weekend zijn er geen beperkingen, ook niet voor de jeugd jonger dan 14 jaar.

6. Beschikbaarheid tereinen

Via de computer en de Tennis Vlaanderen ClubApp kan u de beschikbaarheid van de terreinen nagaan.
Onze club neemt deel aan Interclub en Zuiderkempen en organiseert zelf tornooien en activiteiten.
Voor deze activiteiten worden er terreinen geblokkeerd.

7. Verlichting

Onze buitenterreinen 1 tot 7 zijn verlicht.
Er zijn 4 binnenterreinen (zaal terreinen 1 tot 4).
Al deze terreinen kunnen gereserveerd worden via de computer.

8. Vergoeding bij slecht weer

Indien men binnen speelt, ook bij slecht weer, vragen wij een vergoeding van € 2,50 per uur per terrein.

9. Binnenspelen bij slecht weer ...

Bij slecht weer kan men binnen spelen naargelang de beschikbaarheid van de terreinen.

10. Gastspelers en NIET-Leden

Clubleden kunnen een niet-lid uitnodigen. Dit mag 3x per seizoen.
Elke gastspeler betaalt € 6,00 per uur.

Niet leden die een terrein reserveren dienen hiervoor volgende vergoeding te betalen:

- buitenterrein 15€ per uur

- binnenterrein 17,5€ per uur

Naam en adres van de bezoeker dienen gemeld te worden aan de bar alvorens de pleinen te betreden.

11. Beschikbaarheid terreinen

Maandag: 18u tot 23u
Dins- Woens- & Vrijdag : 10u tot 23u
Donderdag: 13u tot 23u
Zater- & Zondag : 10u tot 19u

12. Vrijdagavond: Clubavond

Elke vrijdag is het Clubavond (bij slecht weer binnen) van 19u tot 23u.
Er wordt bij voorkeur DUBBEL gespeeld (niet reserveren)

13. Bij geschillen: het bestuur beslist

Het bestuur en de uitbater hebben altijd de bevoegdheid om onvoorziene gevallen op te lossen.
Hun beslissing is onherroepelijk.

14. Mogelijke sancties

Bij herhaaldelijk misbruik of niet-naleving van het reserveringsreglement zal het bestuur sancties treffen.
Bijvoorbeeld tijdelijke blokkering van de gebruikersnaam en wachtwoord waardoor er niet meer gereserveerd kan worden.